Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА КАТО МОДЕРНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ИЗКУСТВО, КУЛТУРА И ДИАЛОГ

Какво

„Проект „Утвърждаване на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“ BGCULTURE-2.001-0090 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 199 996,93 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ и се осъществява от Столична община в партньорство с Tou Scene Ставангер, Норвегия и АСТ Асоциация за свободен театър. Основната цел на проекта е утвърждаване на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ като жизнено пространство за изкуство, диалог и културно предприемачество, което благоприятства позиционирането на културата на местно, регионално и международно ниво.“

Кой

Партньори по проекта са:

Столична община – бенефициент,

Tou Scene AS, Ставангер – партньор 1

АСТ Асоциация за свободен театър – партньор 2

Как

Проектът ще постигне целта си чрез следните дейности:
Изграждане на разпознаваема идентичност на ТОПЛОЦЕНТРАЛА в мисията му да свързва центъра с градската периферия и да ангажира нови публики.
Изследване и сравнителен анализ на културния модел в Норвегия и разработване на стратегия за развитие на ТОПЛОЦЕНТРАЛА
Обмен между партньорите и организиране на съвместни събития за популяризиране на норвежкото изкуство сред българската публика и обратно.

Провеждане на артистични и културни събития, както следва:

  • Мобилна културна лаборатория за образователни и културни събития в съседни на София градове.

  • Конкурс за сценарии и реализация на трите най-добри от тях

  • Културен фестивал в и около ТОПЛОЦЕНТРАЛА

  • Artists‘ Talks или разговори с артисти в Норвегия и България.