Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА КАТО МОДЕРНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ИЗКУСТВО, КУЛТУРА И ДИАЛОГ

ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Проектът благоприятства автентично партньорство и носи преки ползи за партньорите чрез повишаване на капацитета им за работа с публики. Норвежкия партньор TOU SCENE е ключов с оглед дългогодишния му опит в културното предприемачество и приближаването на изкуството до ежедневието на публиката, утвърждавайки неговата социална, образователна и естетическа роля.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столична община e водещият партньор и ключов играч в този проект, тъй като ТОПЛОЦЕНТРАЛА започна като инициатива на независимия културен сектор, а Столична община имаше волята и капацитета да прегърне тази инициатива и да я доведе до нейната реализация, като така в страната възникна първият от подобен тип център за съвременни изкуства. Като най-голямата община в страната, София отдавна е пример по отношение на финансирането и подпомагането на създаването и разпространението на култура чрез два главни инструмента – Столична програма „Култура“ и Календарът на културните събития.

TOU


TOU е най-голямата независима културна институция в страната и един от най-видните и активно развиващи се центрове за изкуство в Норвегия. Създаден през 2001г. в сградата на стара пивоварна, TOU отбелязва забележителен ръст в културната и художествената продукция, както и в подобряване качеството на живот на местната общност. С близо 450 различни годишни събития той е динамична културна арена в постоянна активност.
Наред с това TOU е център за културна продукция с над 200 постоянни наематели, работещи в редица различни артистични дисциплини, като визуални изкуства, сценични изкуства, музика и фестивали. Центърът улеснява целия спектър на производството, развитието на културната индустрия и взаимодействието между професионалните общности. През 2017 TOU приключва процеса по ремонта и възстановяването на 31 ателиета (Tou atelierhus), предназначени за визуални артисти. Следващият етап на проекта е завършен през 2020 от когато центърът разполага с изцяло нова сграда с 18 репетиционни
пространства за музиканти и композитори и четири професионални звукозаписни студиа.

АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДЕН ТЕАТЪР (АСТ)

Асоциация за свободен театър (АСТ) е сдружение на свободно практикуващи професионалисти, работещи в сферата на изпълнителските изкуства. Тя включва български неправителствени организации, творчески колективи, индивидуални артисти и други професионалисти в полето на сценичните изкуства. Асоциацията е учредена през 2009 г. от български режисьори, артисти, теоретици и автори. Асоциацията за свободен театър работи за развитието на свободната сцена в Бъл-
гария, взимайки пример от устойчивите практики в Европа и света. Нейната мисия е осигуряването на достойни професионални условия за работа на свободно практикуващите в сферата на изпълнителските изкуства, както и адекватни условия за развитие на свободната сцена и популяризацията на българския свободен театър и съвременни изпълнителски изкуства.
Някои от основните цели на асоциацията са: консолидиране на професионалната общност и постигане на устойчивост на изпълнителската сцена, развитието на публики – нови естетики и сценичен език, които са ключови за напредъка на целия сектор на изпълнителските изкуства, както и прилагането на максимално устойчиви екологични практики, което е гарант за отговорността към обществената задача, която си поставят действащите в сектора.