Политиките за култура и изкуство в България – 

Написано от toplocentralabg

15/04/2024

Политиките за култура и изкуство в България – 

Преглед и сравнителен анализ с политиките в страните-донори по Норвежкия финансов механизъм

Методология на изследването

Този раздел е подготвен въз основа на кабинетно проучване върху следните документи: Закон за закрила и развитие на културата, Проектобюджет за 2024 г. и бюджетна прогноза за периода 2025 – 2026 г. на Министерство на културата в програмен формат, Програма за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.), Национална програма за развитие България 2030, Закон за регионалното развитие, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник на Министерство на културата, Стратегия на Столична община  „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г., доклади и изследвания в областта на културните политики в България, Национален план за възстановяване и устойчивост (Проект 42) и др.

Прочетете повече в документа долу….

Може да харесате и това…