Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа

УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА КАТО МОДЕРНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ИЗКУСТВО, КУЛТУРА И ДИАЛОГ

Топлоцентрала – посоки за развитие

Топлоцентрала – посоки за развитие

2.3. Оценка на приложимостта на откроените успешни практики и поместването им в стратегия за развитие на РЦСИ “Топлоцентрала” като творческо пространство отвъд “градския център” и локалния контекст

Топлоцентрала – посоки за развитие

Този раздел бе подготвен на база на документен анализ на работата на центъра от 2020 г. до края на 2023 г., изследване на възможностите за развитие на публичния институт съгласно текущата нормативна уредба и механизми за финансиране и самофинансиране, но най-вече –         въз основа на дълбочинни интервюта с ръководни фигури на центъра, с обществения съвет на “Топлоцентрала”, с артисти, с представители на партньорската организация TOU Scene по настоящия проект, с представители на РКИ и читалища от област София.

Поради специфичната политическа ситуация на национално и местно ниво по време на изследването, интервюта с представители на община София и на Министерство на културата и НФК не бяха проведени, но препоръчваме те да се състоят в една по-успокоена обстановка.

Прочетете подробно в следващия файл…

Политиките за култура и изкуство в България – 

Политиките за култура и изкуство в България – 

Политиките за култура и изкуство в България – 

Преглед и сравнителен анализ с политиките в страните-донори по Норвежкия финансов механизъм

Методология на изследването

Този раздел е подготвен въз основа на кабинетно проучване върху следните документи: Закон за закрила и развитие на културата, Проектобюджет за 2024 г. и бюджетна прогноза за периода 2025 – 2026 г. на Министерство на културата в програмен формат, Програма за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.), Национална програма за развитие България 2030, Закон за регионалното развитие, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Устройствен правилник на Министерство на културата, Стратегия на Столична община  „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г., доклади и изследвания в областта на културните политики в България, Национален план за възстановяване и устойчивост (Проект 42) и др.

Прочетете повече в документа долу….

Изследване на културния модел в страните – донори с фокус върху Норвегия

Изследване на културния модел в страните – донори с фокус върху Норвегия

Изследване на културния модел в страните – донори с фокус върху Норвегия: тенденции, успешни практики за насърчаване на културното многообразие, ангажирането на нови публики и пр. 

Методология на изследването

Изследването на културните политики и програми за култура в страните – донори е резултат от интензивен процес на анализ на документи. Отправен източник за търсене на информация и връзка със съответните министерства на културата, фондове, национални и регионални програми и пр. бе Compendium of Cultural Policies & Trends, както и ценни насоки от Ауса Ричардсдотир, генерален секретар на международната мрежа на IETM, Лена Поливцева, главен изследовател към IFACCA и Петер Инкей, секретар на борда експерти на Compendium Association (АСЕ).

Поглед от страна на културните оператори и артистите в Норвегия бе добавен с дълбочинните интервюта със Себастиан Валдехер (Sebastian Waldejer) от центъра TOU Scene и Лене Арескьолд (Lene Aareskjold), хореограф и консултант на Норвежката асоциация за танц, синдикална организация, застъпваща се за интересите на танцовите артисти в страната. Артистът Олаф Галицки (Olaf Leiros Galicki), гостуващ на Топлоцентрала в рамките на този проект, също сподели своя опит като артист на свободна практика в Норвегия. 

Може да прочетете или да свалите pdf файл долу ..

 


Продукцията „ОМАТИДИЙ“ с предстояща премиера

Продукцията „ОМАТИДИЙ“ с предстояща премиера

На 8 март 2024 Зала 4 в Топлоцентрала може да се окаже малка за премиерата на представлението ОМАТИДИЙ.

Представлението ОМАТИДИЙ е по текста на Пламен Харманджиев „16-ти юни“ и е един от трите наградени сценария в наскоро проведения от Столична община, АСТ Асоциация за свободен театър и норвежката организация TOU конкурс за сценарии.

Конкурсът за сценарии, както и реализацията на спектакъла се осъществяват в рамките на проект „Утвърждаване на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“, който се изпълнява с финансова подкрепа  в размер на 199 996,93 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се осъществява от Столична община в партньорство с Tou Scene Ставангер, Норвегия и АСТ Асоциация за свободен театър.

Пламен Харманджиев завършва Театрознание и театрален мениджмънт в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. По време на следването си прекарва една година по програмата за обмен Еразъм+ в Института по приложно театрознание, Юстус-Либиг-Университет в Гисен, Германия.

От 2021г. е част от магистърската програма по Театрознание, кинознание и медийни науки на Виенския университет. Към този момент работи в „Бургтеатър“, Виена и продължава да пише театрална и танцова критика на български и английски език. Негови текстове и материали са публикувани в списание „Хомо Луденс“; „Литературен вестник“; „Списание за танц“; „Springback Magazine” и онлайн издания като блогът на „Световен театър в София“; блогът на „АСТ“ Асоциация за свободен театър и блогът на „АСТ“ Фестивал за свободен театър. През 2019 прави стаж като драматург в „Ландестеатър Линц“, Линц, Австрия. През 2021г. е Асистент на режисьора в спектакъла на Робърт Уилсън „Бурята“ в Народен театър „Иван Вазов“, отличен с награда ИКАР за „Най-добър спектакъл“. През 2023г. Пламен е селекционер и драматург на Конкурса за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“ в Театър „Сава Огнянов“, Русе.

Вижте повече

Продукцията „РЕШЕНИЕТО“ с премиера

Продукцията „РЕШЕНИЕТО“ с премиера

На 22 и 23 февруари 2024 в Зала 2 на Топлоцентрала се състоя премиерата на представлението РЕШЕНИЕТО.

Представлението РЕШЕНИЕТО е по сценарий на Александър Мануилов – един от трите наградени сценария в наскоро проведения от Столична община, АСТ Асоциация за свободен театър и норвежката организация TOU конкурс за сценарии.

Конкурсът за сценарии, както и реализацията на спектакъла се осъществяват в рамките на проект „Утвърждаване на РЦСИ ТОПЛОЦЕНТРАЛА като модерно пространство за изкуство, култура и диалог“, който се изпълнява с финансова подкрепа  в размер на 199 996,93 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” и се осъществява от Столична община в партньорство с Tou Scene Ставангер, Норвегия и АСТ Асоциация за свободен театър.

Александър Мануилов е писател, сценарист, драматург и един от създателите на драматургичните платформи “Драма пакт” и “Radar Sofia”.

Възпитаник е на Класическата гимназия, София, магистър по теория на литературата и славистика от Софийския университет; специализирал е в Карловия университет, Прага, и после в НБУ – кинодраматургия.

Текстовете му за театър са поставяни на четири континента и са канени от фестивали като Under the Radar, Ню Йорк; DramatikerInen Festival, Австрия; L’Europe des Théâtres, Париж, Международния фестивал в Керала, Индия; Варненско лято и др. Той е първият български автор, представен през последния половин век на един от най-значимитe театрални фестивали в Европа – Theatertreffen, Берлин (2015 г.). През 2017 г. печели наградата EURODRAM на Германия.

Вижте повече