Топлоцентрала – посоки за развитие

Написано от toplocentralabg

15/04/2024

2.3. Оценка на приложимостта на откроените успешни практики и поместването им в стратегия за развитие на РЦСИ “Топлоцентрала” като творческо пространство отвъд “градския център” и локалния контекст

Топлоцентрала – посоки за развитие

Този раздел бе подготвен на база на документен анализ на работата на центъра от 2020 г. до края на 2023 г., изследване на възможностите за развитие на публичния институт съгласно текущата нормативна уредба и механизми за финансиране и самофинансиране, но най-вече –         въз основа на дълбочинни интервюта с ръководни фигури на центъра, с обществения съвет на “Топлоцентрала”, с артисти, с представители на партньорската организация TOU Scene по настоящия проект, с представители на РКИ и читалища от област София.

Поради специфичната политическа ситуация на национално и местно ниво по време на изследването, интервюта с представители на община София и на Министерство на културата и НФК не бяха проведени, но препоръчваме те да се състоят в една по-успокоена обстановка.

Прочетете подробно в следващия файл…

Може да харесате и това…